متن آهنگ برگ خزان جبرئیل

Lyrics Music Barge Khazan By Jebreil

 برگ خزان

متن آهنگ برگ خزان جبرئیل

به رهی دیدم برگ خزان

پژمرده زبیداد زمان از شاخه جدا بود

چو ز گلشن رو کرده نهان

بر ره گدرش باد خزان چون پیک بلا بود

ای برگ ستمدیده ی پاییزی

آخر تو زگلشن ز چه بگریزی

 روزی تو هم آغوش گلی بودی

دلداده و مدهوش گلی بودی

 ای عاشق شیدا دلداده ی رسوا

***

دانلود آهنگ جدید برگ خزان جبرئیل